Kloan bin i des woass i/lyr

Zur Navigation springen Zur Suche springen
firstverse =
\lyricmode {
  \set stanza = #"1."
  %&glqq; &grqq; bei -- nån -- der
  Kloan bin i, des woaß i, håbs wå -- xn va -- samt
  und håb oft den groa -- ßn Bua -- man de Dian -- dln å __ gramt.
}